Historie Zuivelfabriek

Geschiedenis van de coöperatieve stoomzuivefabriek "Vooruitgang" in Heeten 1917 – 1997

 

Werkgroep Historisch Heeten presenteert op woensdag 20 september 2017 om 16.00 uur in het voormalige pand van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Vooruitgang”, thans Boerhof Projectinrichters, Dorpsstraat 41, het boek ‘Geschiedenis van de coöperatieve stoomzuivefabriek “Vooruitgang” in Heeten 1917 – 1997’. Iedereen die belangstelling heeft om de boekpresentatie bij te wonen is van harte welkom.

 

 

 

Het boek is geschreven door Mai van Gaal en handelt over de periode 1917 - 1997. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de stoomzuivelfabriek in Heeten, het grote belang van de fabriek voor de boeren in de regio en de werkgelegenheid in het dorp. Het schetst tevens de ontwikkeling tot kaasfabriek, de fusie met de zuivelfabriek in Raalte, later met Coberco en ten slotte de sluiting in 1997. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de directeuren van de fabriek.