Nieuws

Historische avond voor vrienden en belangstellenden

 

Historisch Heeten houdt op 8 november 2017 van 19.30 tot 22.00 uur een historische avond in ’t Trefpunt. Wim Winterman, amateurarcheoloog houdt een voordracht, met projectie van lichtbeelden, over de ontwikkeling van het landschap in Salland na de laatste IJstijd.

Bas Diemel, historicus, gunt ons een blik in de ontstaansgeschiedenis van boerderijen in de Late Middeleeuwen in Heeten en omgeving. Zowel vrienden van Historisch Heeten als andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.