Presentatie boek

Boekpresentatie: Geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek.

 

Het was druk op 20 september in de voormalige zuivelfabriek, nu Boerhof Projectinrichters, aan de Dorpsstraat in Heeten. De expositie genoot veel belangstelling. Er waren naar schatting 130 mensen aanwezig onder wie veel oud-medewerkers. Om 16.30 uur heette voorzitter Herman Zennipman de aanwezigen welkom en schetste de ontwikkelingen in de landbouw in de tweede helft van de 19de eeuw. Na hem voerde Mai van Gaal, de schrijver van het boek, het woord. Hij gaf een overzicht van de historie van de fabriek vanaf de oprichting in 1917 tot de sluiting 80 jaar later. De derde spreker was oud-directeur I. van der Meer die anekdotes en wederwaardigheden aanhaalde uit de tijd dat hij algemeen directeur was van de gefuseerde fabriek met Raalte. Herman Zennipman bood hem het eerste exemplaar aan. Bloemen waren er voor de sponsoren De A.G. Schoorlemmerstichting en Boerhof Projectinrichters. Ook werd de heer Henk Langkamp in het zonnetje gezet. Hij heeft immers ervoor gezorgd dat veel historisch materiaal voor Heeten bewaard is gebleven.

Tenslotte liet wethouder Wout Wagemans weten dat de gemeente blij was met het initiatief van de werkgroep waardoor de voor Heeten belangrijke geschiedenis behouden kon blijven.

Het boek is voor € 12,50 (voor leden € 10,00) te koop via miniehermanzennipman@hotmail.com en schoneveld.h@ziggo.nl

 

     

                                                                           Links voorzitter Herman Zennipman met auteur Mai van Gaal.

  

                  

Het eerste boek is overhandigd aan

dhr. I. van der Meer.