Werving foto's en documentatie

De Werkgroep Historisch Heeten verzamelt zo veel mogelijk materiaal uit Heeten om een gedegen en royaal overzicht te krijgen van de historie van Heeten. Dit materiaal kan tijdens de openstelling van het archief worden ingebracht, maar we kunnen na een telefoontje ook contact met u opnemen om u thuis te bezoeken.
Gedacht wordt aan oude foto’s van het dorp, schoolfoto’s, kiekjes van vroegere bewoners, van boerderijen en winkelbestand en van dorpsactiviteiten en festiviteiten, bidprentjes, oude documenten en aktes, notulen en andere gegevens van verenigingen, boekjes over Heeten of waarin Heeten vermeld staat, enz.