Jaarstukken

 

De algemene ledenvergadering als start van het seizoen 2014-2015 wort op 2 september 2014 gehouden in het "Tivoli" gebouw van Scholengemeenschap De Landstede aan de Zwolsestraat in Raalte. Hieronder treft u links aan naar de volgende documenten die tijdens de vergadering behandeld zullen worden:

 

a. Het jaarverslag 2013 - 2014

b. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 3 september 2013

c. Financieel verslag 2013-2014 met begroting 2014-2015 en balans 31 augustus 2014

 

Door daarop te klikken, krijgt u deze documenten in beeld.