Bevolking Raalte (1850 - 1940)

Het bevolkingsregister van de gemeente Raalte bestaat uit circa drie strekkende meter registers. Hierin zijn alle inwoners vermeld die in de periode 1850 tot 1940 in Raalte hebben gewoond. Het register bestaat uit boekwerken die telkens een -meestal- tienjarige periode beslaan. Het oudste register dateert van 1850. Na tien jaar werden alle op dat moment nog levende inwoners ingeschreven in een nieuw register.

Van het totale register is kort na WO-II een index gemaakt. Deze index verwijst naar de verschillende delen waarin de gezochte persoon vermeld staat. De index is in 2010 gedigitaliseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een enkele jaren eerder door de Historische Vereniging Raalte en Omstreken gemaakte fotokopie. De index is in pdf-vorm beschikbaar. Hieronder kunt u een keuze maken: