Lid worden

 

U kunt zich als lid aanmelden tijdens een van de maandelijkse bijeenkomsten, tijdens de open dagen of door aanmelding bij de secretaris.

 

E-mail: secretariaat@raalte-historie.nl

 

De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 15,00 per jaar.

Het verenigingsjaar loop van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

 

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL37RABO0304895512

Aanmeldformulier

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Vereniging Raalte en Omstreken.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het opvolgende jaar. Tenzij anders aangegeven gaat het lidmaatschap in op 1 september.