werkgoep historisch perspectief

De werkgroep historisch perspectief heeft tijdens de jaarvergadering van 2 september 2014 haar verslag gepresenteerd.

Basis is de enquete onder de leden van de vereniging.

De conclusies en aanbevelingen zijn samengevat in een powerpoint presentatie die u kunt downloaden als u hier klikt.

Het door de werkgroep opgestelde rapport vindt u als u hier klikt.