Jaarverslag 2021-2022

De jaarlijkse algemene ledenvergadering na afloop van het verenigingsjaar 2021-2022 wordt gehouden op 4 oktober 2022.

Kies uit de volgende documenten:

1. Uitnodiging en agenda voor de vergadering

2. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021-2022

3. Finanieel overzicht 2021-2022

4. Balans per ultimo augustus 2022

- verslag van de vergadering 4 oktober 2022