Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 4 september 2018 wordt het verenigingsjaar 2017-2018 afgesloten. Aan de orde komen het jaarverslag opgesteld door de secretaris en de financiële verantwoording, opgesteld door de penningmeester. Ook de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt vastgesteld

 

U kunt kiezen uit:

Verslag van de ledenvergadering 2017

Uitnodiging voor de vergadering met agenda

Verslag over het verenigingsjaar 2017-2018