immaterieel erfgoed

Een werkgroep van de vereniging werkt mee aan de inventarisatie van immaterieel erfgoed in Nederland. Dat gebeurt naar aanmeiding van het besluit van de UNESCO (1912) waarin is bepaald dat elk land verantwoordelijk is voor het eigen immaterieel erfgoed.

In ons land is de inventarisatie ter hand genomen door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het Historische Centrum en de Stichting IJsselacademie verrichten de inventarisatie in Overijssel.

De werkgroep van de historische vereniging is volop bezig met het inventariseren van het immaterieel erfgoed in Raalte en de omgeving. Het is een omvangrijke klus en het zal nog geruime tijd duren voor alles in kaart is gebracht.

Daarna is het afwachten of de aangedragen voorstellen ook daadwerkelijk leiden tot het predicaat "immaterieel erfgoed".