Wat doet de Vereniging?

 

 

De Historische Vereniging Raalte en Omstreken is opgericht om mensen bijeen te brengen die zich op een of andere manier actief bezig houden met de streekgeschiedenis in de ruimste zin van het woord, of daarvoor grote belangstelling hebben. Dit kan zijn een onderzoek naar de geschiedenis van de eigen familie (genealogie), of naar aspecten van de geschiedenis van Raalte of Salland.

 

De doelstelling

Belangenbehartiging van de historie en historisch geïnteresseerden, het organiseren van contactavonden. Het stimuleren van en begeleiden in onderzoeken naar het verleden van de gemeente Raalte en omstreken. Het delen van informatie en beeldmateriaal dat door de vereniging wordt verkregen.

 

 

Voor wie is de vereniging?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de streek of de eigen familie. De uitwisseling van ervaringen met andere leden kan een belangrijke bijdrage vormen in het vergroten van de kennis.  

 

De maandelijkse bijeenkomsten.
De leden komen gedurende het winterseizoen elke eerste dinsdagavond van de maand bijeen tussen 20.00 uur en 22.00 uur in het Tivoli gebouw van scholengemeenschap De Landstede, Zwolsestraat 63 te Raalte. Voor het grootste deel zijn de avonden bestemd voor het onderling uitwisselen van informatie of het raadplegen van de bibliotheek. Daarnaast houdt de vereniging enkele malen per jaar op zaterdag "open dag".