Historische Vereniging Raalte en Omstreken

De vereniging is opgericht in 1988. Oorspronkelijk als een werkgroep van de beheerscommissie Erve Strunk, de Historische Werkgroep Erve Strunk. Naarmate de activiteiten toenamen en ook het ledental gestaag groter werd, volgde een verzelfstandiging.

Van meet af aan vormde het faciliteren van historisch en genealogisch onderzoek de belangrijkste activiteit. Dat heeft ertoe geleid dat de vereniging een grote hoeveelheid genealogische en historische informatie heeft verzameld. Informatie die, zowel op papier als in digitale vorm, beschikbaar is voor leden van de vereniging.

Met name de laatste jaren richt de vereniging zich ook op andere gebieden op het historische vlak. Zo wordt regelmatig meegewerkt aan projecten met een historische achtergrond. Zo is de vereniging betrokken bij een Sallandse vertaling van de Heliand, de totstandkoming van de Canon van Raalte, het project om in Raalte Stolpersteine te plaatsen en activiteiten rond de historische spoorlijn Deventer-Ommen (OLDO).

De vereniging telt momenteel bina 800 leden.