Jaarverslag 2019-2020

Vanwege corona kwam de jaarlijkse ledenvergadering in 2020 te vervallen.

Het verslag over het verenigingsjaar 2019-2020 werd tijdens de ledenvergadering van 5 oktober 2021 vastgesteld.

Het verslag vindt u hier