Jaarstukken 2015-2016

Het verenigingsjaar 2015 - 2016

 

Op 6 september 2016 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Aanvanf 19.30 uur.

Aan de orde komen de verschillende verslagen van de vereniging over het jaar 2015-2016:

 

Secretarieel jaarverslag 2015 - 2016

Verslag van de ledenvergadering september 2015

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2016

 

U bent van harte welkom.

Zoals gebruikelijk vindt de vergadering plaats in het Tivoli-gebouw van De Landstede, Zwolsestraat 63.